loader image

Słupcza wieś koło Sandomierza – miejsce historyczne

W Słupczy opodal naszej Winnicy był piękny majątek Dworski, który nabył Wincenty Karski. Postawili po środku wsi Figurę Świętą – Krucyfiks-z napisem Wincenty i Konstancja z Wodzyńskich Karscy wł. Wsi Słupcza 1871r. Obecnie przy tej figurze odbywają się majówki, oraz indywidualne osoby się modlą. W 2021r. minęło już 150 lat. Majątek Wincenty przekazał w administrację Antoniemu Łempickiemu, który ożenił się z jego córką. Tak naprawdę dzięki Antoniemu Łempickiemu, który przekazał ziemię Słupecką, został wybudowany Kościół- obecnie jest to Parafia Dwikozy do której należą wsie: Dwikozy, Słupcza Bożydar, Szczytniki, Rzeczyca.

Majątek Dworski w Słupczy po II wojnie został doszczętnie rozebrany – szkoda piękna historia i tak naprawdę nazwę winnicy zaczerpnęliśmy z historii o majątku w Słupczy.

Serdeczne dziękuję za oryginalne zdjęcia Dworu w Słupczy. Udostępnione dzięki uprzejmości braci: Pana Grzegorza i Pana Macieja Broda,  mieszkających w Dwikozach, którzy są pasjonatami historii i po wielu latach poszukiwaniach zakupili je na aukcji internetowej w Belgii.